Autotransplantace Zubů

Autotransplantace zubu je chirurgické přemístění zubu z jednoho místa na druhé u jednoho člověka.

V naší ordinaci provádíme nejčastěji autotransplantace zubů moudrosti na místo jiné stoličky. Jedná se tedy o situace, kdy je indikována extrakce stoličky (nejčastěji z důvodu destrukce zubním kazem) a současně je přítomen zub moudrosti, který je vzhledem ke své pozici neužitečný a byl by tedy časem rovněž indikován k extrakci.  V těchto případech je zapotřebí vždy provést vyšetření a individuálně vyhodnotit, zda li je autotransplantace vhodná anebo je preferován jiný způsob ošetření, například ortodontický posun zubů na místo vzniklé mezery nebo ošetření pomocí zubního implantátu apod.

Průběh zákroku je podobný jako při chirurgické extrakci. Ve většině případů je transplantovaný zub po cca 4 týdnech zapotřebí endodonticky ošetřit. Přestože nemusí po transplantaci zubu dojít k úplnému vytvoření nových parodontálních vláken, bývá prognóza transplantovaných zubů velmi dobrá.

ZUBNÍ CENTRUM