Technologie

CBCT (cone beam computed tomography - výpočetní tomotgrafie kuželovým svazkem)

CBCT je přístroj, který dokáže zobrazit vyšetřovanou oblast trojrozměrně. To umožňuje především dokonalejší diagnostiku a přesnější plánování léčby. Zvyšuje se tak zejména bezpečnost a úspěšnost lékařských zákroků. Využíváme jej ve všech chirurgických zubních oborech i v ortodoncii.

 

 

PRF (platelet rich fibrin - fibrin bohatý na trombocyty)

PRF je krevní derivát, který se získá zpracováním periferní krve. Jedná se druhou generaci tak zvané PRP (plasmy bohaté na trombocyty). Používáme jej především k vyplňování různých defektů v kosti, například po extrakci zubu. Obsahuje růstové faktory a pomáhá tak zlepšit proces hojení rány.

 

 

Intraorální skener

Je přístroj, kterým získáme přesný virtuální 3D model Vašeho chrupu pomocí skenování přímo v ústech. Výhodou je rychlost celého procesu, bez nutnosti nepříjemného otiskování konvenčními otiskovacími hmotami. Výsledný virtuální model lze následně analyzovat pomocí sofistikovaných počítačových programů.

 

 

3D tisk

V našem Zubním centru také využíváme, jako součást výroby neviditelných rovnátek, moderní 3D tiskárnu. Proces výroby těchto rovnátek můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=cCUHCq_2Qwo

ZUBNÍ CENTRUM