O nás

MUDr. Jan Šrubař

vzdělání:
2007 promoce v oboru stomatologie na univerzitě Palackého v Olomouci
2011 získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař
2012 získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař - stomatochirurg
2013 získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař - parodontolog

praxe:
2007 - 2008 soukromá zubní praxe ve Valašském Meziříčí
2008 - doposud Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
6/2013 - doposud Soukromá zubní praxe ve Valašském Meziříčí se zaměřením na dentoalveolární chirurgii, paradontologii a implantologii

členství:
Česká stomatologická komora
Česká stomatochirurgická společnost
Česká parodontologická společnost
European Association of Oral Medicine


MDDR. Martin Šrubař

vzdělání:
2009 promoce v oboru zubní lékařství na univerzitě Palackého v Olomouci
2015 atestace v oboru Ortodoncie

praxe:
2009 - 2012 Zubní lékař v soukromé stomatologické praxi ve Valašském Meziříčí
2012 - 2015 Resident ve FN Motol Praha
2015 - 2016 Odoborný asistent na Ortodontickém oddělení FN Motol Praha
2016 - doposud Klinika estetické medicíny Mediest Praha
2016 - doposud Soukromá ortodontická praxe, Zubní centrum ve Valašském Meziříčí
členství:
Česká ortodontická společnost
European Orthodontic Society
Česká stomatologická komora

Adéla Bukovjanová, DiS.

vzdělání:
2014 promoce v oboru diplomovaná dentální hygienistka na vyšší odborné škole zdravotnické v Brně
2015 osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru dentální hygienistka

praxe:
2014 - doposud Dentální hygienistka v ordinaci MUDr. Šrubaře ve Valašském Meziříčí se zaměřením na parodontologii  

Bc. Veronika Třetinová

vzdělání:
2017 promoce v oboru dentální hygienistka na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

praxe:
2017 - doposud Dentální hygienistka v ordinaci MDDr. Heleny Kozárkové ve Vsetíně
2018 - doposud Dentální hygienistka v ordinaci MUDr. Šrubaře ve Valašském Meziříčí se zaměřením na parodontologii

ZUBNÍ CENTRUM