Dentální Hygiena

Dentální hygienistka je nedílnou součástí moderního stomatologického týmu. Zabývá se edukační, preventivní a terapeutickou péči. Jejím cílem je předcházet problémům vznikajícím v dutině ústní a vyléčit či zastavit již vzniklá onemocnění. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi a přizpůsobení jeho konkrétním potřebám.

Služby dentální hygieny jsou určeny všem, kteří chtějí svým zubům poskytnout důslednou péči podpořenou moderními poznatky, což se vyplatí nejen po ekonomické stránce, ale zejména po stránce zdravotní.

 Dentální hygiena Valašské Meziříčí   Dentální hygiena Valašské Meziříčí

ZUBNÍ CENTRUM