Extrakce Zubů Moudrosti

Chirurgická extrakce zubu patří mezi nejčastější zákroky, které provádíme. Obvykle se jedná o extrakci zubů moudrosti. Extrakce je většinou indikována odesílajícím zubním lékařem. V některých případech je indikace k extrakci jednoznačná (například při destrukci zubu kazem, opakující se bolestivé záněty okolní dásně, nález cysty v oblasti daného zubu, apod.) Někdy je extrakce prováděna z obav před komplikacemi, které mohou být nepříznivým postavením zubu moudrosti způsobeny (například vznik kazu na sousedním zubu). Extrakci takovéhoto zubu je pak možno označit za „preventivní zákrok“.

Před zákrokem nejsou ve většině případů nutná speciální opatření. Existují  však výjimky jako jsou například pacienti užívající léky na „ředění krve“ ,léky ze skupiny bisfosfonátů a další.  Dále pacienti s některými umělými implantáty (srdeční chlopeň, kardiostimulátor, umělé části kloubů), pacienti s poruchou krevní koagulace, zvýšeným rizikem infekční endokarditidy, atd. Proto je velmi důležité podrobně vyplnit nejen náš anamnestický dotazník před samotnou extrakcí, ale o svém zdravotním stavu důkladně informovat již odesílajícího lékaře.

Zákrok provádíme v místním znecitlivění (lokální anestezii) a ve většině případů není zapotřebí po extrakci užívat antibiotika. Důležité je však dodržování pokynů, které jsou po zákroku každému sděleny.

ZUBNÍ CENTRUM