Koncepty ošetření

V Zubním centru provádíme rekonstrukce od jednotlivých zubů až po celkové rekonstrukce bezzubých čelistí. Plán rekonstrukce je vždy stanoven individuálně, nicméně například u bezzubých čelistí existují určité koncepty, které používáme.

V případě dolní bezzubé čelisti zhotovujeme nejčastěji tzv. Branemarkův můstek nesený pěti implantáty. Jedná se o velmi oblíbený způsob ošetření. Hlavními výhodami je komfort v podobě fixního můstku ("zubů na pevno") a také dobrá čistitelnost náhrady.

Dalším konceptem ošetření dolní bezzubé čelisti je tzv. hybridní náhrada (snímací), která je kotvena dvěma implantáty. Výhodami tohoto ošetření je dobrá čistitelnost a menší finanční náročnost. Relativní nevýhodou může být to, že se jedná o snímací náhradu vyžadující častější servis (výměnu některých drobných součástek cca 1-2 za rok).

V horní bezzubé čelisti zhotovujeme nejčastěji můstek podobný Branemarkovu můstku, nesených v tomto případě na čtyřech až osmi implantátech.

ZUBNÍ CENTRUM